Slide

เห็นแล้วชื่นใจยิ่งนัก “สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานวโรกาสให้ “คุณใหม่” เข้าเฝ้าฯเพื่อสัมภาษณ์แบบเป็นกันเอง

15 มีนาคม 2019

นับเป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจยิ่งที่สมเด็จพระเทพฯพระรา […]

Read More
error: