เราเลี้ยงดิน ดินเลี้ยงพืช ให้พืชเลี้ยงคุณ ศาสตร์การเลี้ยงดินของพระราชา

4 เมษายน 2019 | Slide, ข่าวร้อน
Loading...

เชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้ “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” ศาสตร์การเลี้ยงดินของพระราชา ซึ่ง “ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต เพราะคนเราใช้ทรัพยากรดินเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งสร้างอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แถมยังใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค จึงกล่าวได้ว่า ดินเป็นทรัพยากรขั้นมูลฐาน เป็นตัวการให้มนุษย์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทรัพยากรอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล

Loading...

การ “ห่มดิน” หรือ “คลุมดิน” โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน แล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช”การปฏิบัติเช่นนี้ จะทำให้ดินกลับมามีชีวิต เป็นการ “คืนชีวิตให้แผ่นดิน”

ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพของดินเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
โดยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนพื้นที่ห่างไกลต่าง ๆ ทั่วประเทศและได้ทรงรับทราบข้อมูลปัญหาที่พสกนิกรในแต่ละภูมิภาคต้องเผชิญ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อหาทางออกช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เบาบางทุเลาลงเพื่อให้คนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ห่มดิน เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช ศาสตร์การเลี้ยงดินของพระราชา แนวพระราชดำริใน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน ที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1 แบบจำลองการพัฒนา พื้นที่ที่มีสภาพขาด ความสมบูรณ์ ดินปนทราย และปัญหาการพังทลาย

2 การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว โดยทฤษฎีแก้งดิน

3 การอนุรักษ์ดิน โดยหญ้าแฝก

4 การห่มดิน

การห่มดิน คือ เป็นการป้องกัน การระเหยของความชื้นที่อยู่ในดิน และเป็นที่อาศัยของจุรินทรี ที่มีประโยชน์ จุรินทรีชอบอยู่ในที่มืดที่มีความชุ่มชื้น ซึ่งจะทำให้จุรินทรี ทำงานและขยายตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ดินมีความสมบูรณ์

การห่มดิน เป็นวิธีการป้องกันหญ้า ที่ขึ้นในพื้นที่เราได้ด้วย เพราะหญ้าโดนคลุมไว้ ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

การห่มดิน เป็นการปรับปรุงดิน ก่อนการเพาะปลูก จะทำให้ดินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปลูกหญ้าแฝกด้วย ใบแฝก ก็ตัดมาห่มดินได้ ก็เป็นการดี

การห่มดิน เป็นการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยหลักการ

Loading...

ประหยัด เรียบง่าย เอาธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถอธิบายหลักวิชาการได้

วิธีการห่มดิน

1.ห่มดินด้วยฟาง หรือใบไม้ รอบโคนต้นไม้ ประเภทไม้ยืนต้น โดยเว้นให้ห่างจากโคนต้นไม้ 1 คืบ ห่มหนา 1 คืบ–1 ฟุต ทำเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด้วยปุยคอก บางๆ และรดด้วยน้ำ

2.ห่มดินในที่ดินผืนใหม่ ที่เพิ่งขุดปรับพื้นที่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน ก่อนเริ่มการเพาะปลูก ด้วยการห่มฟาง หรือใบไม้ ให้หนาอย่างน้อย 1 ฟุต ทั้งแปลง โรยด้วยปุยคอก แล้วราดรดด้วยน้ำ

Loading...error: