เห็นแล้วชื่นใจยิ่งนัก “สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานวโรกาสให้ “คุณใหม่” เข้าเฝ้าฯเพื่อสัมภาษณ์แบบเป็นกันเอง

15 มีนาคม 2019 | Slide
Loading...

นับเป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจยิ่งที่สมเด็จพระเทพฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซนเข้าสัมภาษณ์บเป็นกันเองแบบน้าหลาน เมื่อวันที่ 13  มี.ค.62 ที่ผ่านมา ทางเฟซบุ๊ก  เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.  ได้เชิญพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน เฝ้าฯ เพื่อสัมภาษณ์พิเศษเรื่องแนวพระราชดำริและการทรงงานด้านประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้คนทำงานด้านประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้ นับเป็นพระฉายาลักษณ์ที่คนไทยเห็นแล้วชื่นใจยิ่งนัก

Loading...

Advertisement

Advertisement


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานด้านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องในหลากหลายมิติ ทรงศึกษาและสนับสนุนงานด้านประวัติศาสตร์จนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากมาย นั่นคือสิ่งที่ปวงชนชาวไทยรับทราบมาโดยตลอด

Advertisement

คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ก็ทำงานด้านประวัติศาสตร์เช่นเดียวกัน ปัจจุบันคุณใหม่รับราชการตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ช่วยราชการที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

Advertisement

อ่านบทสัมภาษณ์และเรื่องราวฉบับเต็มได้ที่ https://readthecloud.co/hrh-princess-sirindhorn/

ขอบคุณ The Cloud และ  เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.

Loading...error: